Contract ready for signatures

Külföldi munka: csak óvatosan

Útlevelet soha nem szabad senkinek odaadni, előre le kell informálni a kinti munkaadót, alaposan át kell nézni az idegen nyelvű szerződést. Hasznos tippek, hogy ne rémálom legyen a külföldi munka.

Megfontoltság, óvatosság, körültekintés nélkül nem szabad külföldi munkát vállalni. A gyanúsnak tűnő ajánlatokat nem szabad elvállalni, már csak azért sem, mert ha baj van, utólag már nem nagyon van mit tenni. Erre hívja fel a figyelmet a Külügyminisztérium is.

Mint írják, a külföldi munka megszerzésével járó minden ügyintézés, és a később esetlegesen felmerülő munkajogi természetű viták rendezése – éppúgy, mint Magyarországon – a munkavállaló és a munkáltató feladata. A konzuli szolgálat tájékoztatása szerint mielőtt bárki belevág egy külföldi állásba, érdemes végiggondolna: mely országok jöhetnek számításba, hogyan keres munkát, hol érdeklődik a munkavállalás feltételeiről, a helyi viszonyokról.

Előzetesen tájékozódni kell

Ezekre a kérdésekre ma már viszonylag könnyen választ lehet kapni az interneten. Elsőként érdemes felkeresni a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat honlapját, ahol egyebek mellett információkat vannak az Európai Unió munkaerő-áramlást elősegítő tanácsadó és információs hálózatáról (EURES – Európai Foglalkoztatási Szolgálat) is. Előzetesen azonban ezek a hivatalok csak statisztikai jellegű tájékoztatást tudnak adni. Valójában akkor tájékozódhat a munkavállaló, ha kiutazik a külföldi munkahelyre és megnézni a munkaterületet.

A Külügyminisztérium és külképviseletei munkaközvetítéssel vagy munkaügyi viták rendezésével nem foglalkoznak, a megelőzést tanácsolják mindenkinek. A kinti vitáskérdésekben a hazai szakszervezetek sem segítenek. Egyebek mellett arra hívták fel a figyelmet, hogy munkaszerződése biztosan nem magyarul, hanem az adott ország nyelvén készül, és szerződést aláírni úgy, hogy nem tudja pontosa, mi áll benne, több mint kockázatos. Minden munkaszerződés aláírása előtt viszont a munkáltatóval személyesen találkozni kell, és addig a munkaszerződés aláírására sem kerülhet sor.

Ha szállást, vagy ellátást is biztosít a munkaadó, annak ellenértékét a keresetéből általában levonja. Ha nem tisztázza előre a levonások mértékét, könnyen lehet, hogy a helyszínen súlyos pénzügyi nehézségekkel találja magát szemben. Azt javasolják, hogy először csak a munkavállaló utazzon ki. A család többi tagjának kiutazására csak akkor kerüljön sor, amikor a megélhetés, lakhatás, társadalombiztosítás feltételei már adottak. Szállást és teljes ellátást általában nem biztosítanak a munkáltatók, a munkavállalónak a munka megkezdése előtt fix szállás lehetőséggel kell rendelkeznie.

Mindenkit le kell informálni

Elutazás előtt tájékozódni kell például arról, hogy ha kell munkavállalási engedély, azt a munkaadó vagy a munkavállaló szerzi be. Mennyi a minimálbér, és melyek a főbb adó- és társadalombiztosítási szabályok. A magán munkaközvetítőnek a célország jogszabályairól (foglalkoztatás, a külföldiek munkavállalása, idegenrendészet) a közvetítést megelőzően a munkát keresőt írásban, hitelt érdemlően tájékoztatni kell.

A tájékoztatás elmulasztásával vagy a téves tájékoztatással a magán-munkaközvetítő a munkát keresőnek okozott kárért felelősséggel tartozik. A Külügyminisztérium nyomatékosan felhívja a figyelmet arra, hogy be nem jegyzett munkaközvetítőn keresztüli munkavállalás rendkívül nagy kockázattal jár és a becsapott munkavállaló utólag nem, vagy csak nagyon nehezen tudja érvényesíteni esetleges kártérítési igényeit. A magyarországon bejegyzett magán munkaközvetítő irodák anyagi fedezetet biztosítanak arra az esetre, amennyiben a munkavállalót valótlan vagy nem megfelelő képesítésű munkahelyre közvetítik ki. Ebben az esetben a munkavállaló pert indíthat a munkaközvetítő vagy munkaerő kölcsönző ellen és az anyagi letétből az illetőt kártalaníthatják.

Aki állásajánlatot kap még a szerződés megkötése előtt próbálja leendő munkahelyét leinformálni.

Ehhez a régió valamelyik EURES-tanácsadójának segítségét kérheti a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálatnál. A magyar tanácsadó megkérdezheti külföldi kollégáját, hogy az adott munkaadóra szokott-e panasz érkezni vagy sem, fizetett-e munkaügyi bírságot valamilyen címen az utóbbi időben. Ily módon még időben kiszűrhetők a nem korrekt foglalkoztatók.

Mivel a külföldi munkavállalás nem fizetéssel kezdődik, arra legalább egy-két hónapot, vagy még többet várni kell, azonnali munkakezdés esetében is. Élni, lakni, közlekedni viszont addig is kell, tehát a külföldi munkavállalás a lakással kezdődik. A lakbért sokszor több hónapra előre kell kifizetni, s akkor még nem is említettük a hazautazás költségét, ha mégsem válnak be a munkavállaláshoz fűzött remények. Ezt is a munkavállalónak kell önerőből megoldania.

Az útlevelet nem szabad kiadni, de általában nem is kérik sehol sem

A Külügyminisztérium tapasztalatai szerint előfordulhat, hogy a munkáltató a vele kötött megállapodásban foglaltak biztosítása érdekében, valamint a további ügyintézés (tartózkodási engedély, lakcím létesítése céljából) elveszi a munkavállaló útlevelét. Azt javasolják, hogy a munkavállaló a szükséges engedélyek beszerzése, bejelentések megtétele ügyében egyedül vagy a munkaadóval együtt járjon el, de az útlevelet ne adja ki kezéből. Az útlevelet általában a munkáltatónál, a munkavállalás helyszínén szokták lefénymásolni annak érdekében, hogy a jelentkezési lap vagy a szerződés mellé csatolják. De semmiképpen se kérik el úgy, hogy ott maradjon.

Javasolják a külföldön munkát vállalni szándékozóknak, hogy a munkaközvetítőktől, és a leendő munkaadóktól részletesen tájékozódjanak a munkafeltételekről, nehogy felelőtlen ígéretek áldozataivá váljanak. Ne kezdjék meg munkájukat a munkaszerződés (előszerződés) aláírása nélkül azokban az országokban, ahol ez kötelező. A munkaszerződésnek tartalmaznia kell a munkavállaló és a munkáltató kötelezettségeit, a munkavégzés körülményeit, a munkabér összegét, a munkaadó által nyújtott szociális juttatásokat és esetleg a szállás/elhelyezés körülményeit. Az Egyesült Királyságban viszont nem küldenek addig írásos szerződést, ameddig a munkavállaló el nem kezd dolgozni, vagy próbanap alkalmával meg nem bizonyosodtak arról, hogy valóban el tudja végezni a feladatát és nemcsak a szociális juttatások kihasználása miatt utazott az országba az illető.


 

Utólag nem tudnak segíteni

Munkaügyi vita esetén annak rendezésében a magyar külképviselet semmilyen formában nem tud közreműködni. Ennek megfelelően, ha a szerződésben foglaltakat a munkaadó nem teljesíti, vele szemben csak az adott ország megfelelő munkaügyi fórumai, végső soron a bírósági út áll rendelkezésre. A külképviselet – igény esetén – rendelkezésre tudja bocsátani a magyar nyelvet is beszélő ügyvédek listáját, valamint honlapján tájékoztat arról az illetékes helyi hatóságról (általában munkaügyi kamara), ahonnan segítséget lehet kérni. A Külügyminisztérium felhívja a figyelmet, hogy szezonális munkavállalás esetén tájékozódjanak a területileg illetékes munkaügyi központnál a magán-munkaközvetítő cégekről. Az engedély nélküli munkavégzés minden országban tiltott. Az elkövető pénzbüntetéssel, kiutasítással és akár évekre szóló beutazási és tartózkodási tilalommal, esetleg elzárással büntethető. Az idegenrendészeti következményeken túl az illegális munkavégzés számtalan veszélyt rejt magában. Például egy munkahelyi baleset, betegség esetén a munkaadó nem fizeti a betegellátási költségeket, a munkaidő hosszáról, a munkabérről, a munkavégzés körülményeiről kötött megállapodás be nem tartásakor a munkavállaló számára minimális a jogorvoslat lehetősége.

 
There are no comments

Add yours